آینه لیزر و نصب اینه لیزر در دستگاه لیزری

آینه لیزر و نصب اینه لیزر در دستگاه لیزری

آینه لیزر و نصب اینه لیزر در دستگاه لیزری  همانگونه که می دانیم برای افزایش توان لیزر و موازی کردن مسیر بازتاب پرتو ها در کاواک از آینه هایی با درصد بازتابش بالا استفاده می نمودند.

تا فوتون ها بتوانند بین دو آینه لیزر بازتاب کننده برای جلوگیری از تلفات به دلیل جلوگیری از پراش در لبه های آینه ها از سیستمی استفاده کند که در آن یک آینه تخت با در صد بازتابش تقریبا ۱۰۰% و یک آینه مقعر با در صد بازتابش تقریبا ۹۰%در دو طرف کاواک تعبیه شده باشد.

با توجه به در صد بازتابش آینه مقعر لیزر با بازتابش ۹۰% است. از آنجا که خروجی لیزر های co2 در محدوده ۱۰٫۶ میکرون می باشد. به دو دلیل از قطعات اپتیکی مثل شیشه و یا کوارتز برای تهیه آینه های لیزر نمی توان استفاده نمود.

 • چون این مواد در محدوده ۱۰٫۶ جذب زیادی دارند بنابراین خروجی لیزر را به شدت کم می کنند.
 • در اثر گرمای زیادی که در اثر فرایند جذب در آنها ایجاد می گردد ممکن است بشکنند یا ذوب گردند.

 

آینه لیزر و نصب اینه لیزر در دستگاه لیزری

Laser mirror

آینه لیزر

ما در ساخت لیزر co2 با جریان گاز، آینه ژرمانیوم و طلا را به کار می بریم. به این صورت که آینه تخت را از جنس آینه ژرمانیوم و آینه مقعر را از جنس آینه طلا انتخاب می نماییم.

معمولا بالاترین هزینه در ساخت لیزر co2 مربوط به ساخت آینه لیزر می باشد. لازم به یادآوری می باشد که:

 • در این صورت برای ساختن آینه لیزر از موادی مانند ژرمانیوم – گالیوم – آرسناید- سولفید روی-  طلا و هالوژن ها می توان استفاده نمود.
 •  در میان این آینه ها هالوژنها کمترین جذب را دارند ولی جذب رطوبت و نرم بودن آنها مشکلاتی را به وجود می آورد.
 •  آینه های فلزی با در صد بازتاب ۱۰۰% را نیز می شود برای استفاده در این طول موجها مورد استفاده قرار داد.
 • آینه مقعر طلا باید دارای شعاع انحنای cm 120 باشد.
 • و همچنین خروجی لیزر هم از همین آینه ها می باشد.
 • مسئله مهم دیگری که بایستی هنگام ساخت آینه ها در نظر گرفت این است که آینه ها باید از طرف جلوی آینه پوشش داشته باشند یعنی پوشش طلا یا ژرمانیوم بایستی بر روی سطح قرار گرفته باشد.
 • در صورتی که در تهیه آینه طلا با مشکل مواجه شدیم می توانیم از آینه آلومینیوم نیز استفاده کرد.
 • گاهی در ساخت آینه ها سطح آینه را با استفاده از چند ماده مختلف با در صد بازتابش بالا در طول موج های مختلف به کار گرفته می شود.
 • در انتخاب آینه مقعر باید دقت داشت که شعاع انحنای آن باید بزرگتر از طول کاواک لیزر باشد.

 

نوشته های مرتبط