ماکت سازی

ماکت سازی

شرکت پارت لیزر پیشرو در صنعت ارائه ی دستگاه های لیزری صنعتی در بخش خدمات خود با یهره مندی از بهترین متخصصان صنعت ماکت سازی در خصوص پذیرش پروژه های ماکت سازی آماده ی همکاری با شرکتها و مشتریان گرامی می باشد. در زیر به توضیح صنعت ماکت سازی پرداختیم و همچنین تعدادی از نمونه کارهای انجام شده را در اختیار شما گرامیان گماشته ایم.

ماکت چیست ؟ 

در واقع ماکت از تبدیل طرح دوبعدی روی کاغذ به طرحی سه بعدی و حجمی ایجاد می شود و می تواند بامواد،مصالح و روشهای مختلف اجرا شود. در مدارس و اماکن آموزشی و آتلیه های حرفه ای توجه زیادی به ماکت می شود و از آن به عنوان یکی از بهترین روشهای ارائه ایده استفاده می گردد.

 چرا ماکت می سازیم ؟  

هنگامی که یک طراح حرفه ای طرح دوبعدی خود را با استفاده از ماکت به حجم سه بعدی تبدیل می کند به سرعت به نقاط ضعف و قوت طرح خود پی برده و در راه تکمیل طرح خود می کوشد.بنابراین طرح در جهتی صحیح پیش می رود و در زمان،انرژی و هزینه صرفه جویی می شود ضمنا طرح پخته تر و کامل تر شده و نقایص آن کاهش خواهد یافت.

چه بسیار پیش آمده که به واسطه ی ساخت ماکت از تغییرها و تخریب های پرهزینه و زمانبر بعدی ممانعت به عمل آمده  و نتیجه زودتر حاصل شده است .

زمان ساخت ماکت  

1- قبل از شروع پروژه : برای آشنایی با بخش های مختلف پروژه و کمک به مجریان طرح

2- همزمان با انجام پروژه : برای معرفی و مشخص نمودن پیشروی و محدوده ی کار

3- پس از اتمام پروژه : برای معرفی طرح و مجموعه به افراد مورد نظر

انواع ماکت

 ماکت از نظر اندازه به سه دسته تقسیم می شود :

1- کوچکتر از اندازه واقعی  2-  اندازه اصلی   3- بزرگتر از اندازه اصلی

ماکت از نظر کیفیت ساخت به دو دسته تقسیم می شود :

1- ماکت تمرینی اولیه یا پیش ماکت ( اتود )   2- ماکت نهایی

زمان ساخت ماکت  

1- قبل از شروع پروژه : برای آشنایی با بخش های مختلف پروژه و کمک به مجریان طرح

2- همزمان با انجام پروژه : برای معرفی و مشخص نمودن پیشروی و محدوده ی کار

3- پس از اتمام پروژه : برای معرفی طرح و مجموعه به افراد مورد نظر

دیدگاه ها بسته شده اند