تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر

تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر

تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر در قسمت های قبل در مورد تنظیم آینه لیزر به تفضیل صحبت کردیم. در این قسمت در سایت پارت لیزر ادامه توضیحات و آموزش تکمیلی بیان شده است. بعد از علامت گذاری در نزدیک ترین نقطه آینه ها لیزر نسبت به یکدیگر باید آینه ها تا حد امکان از همدیگر دور شوند و دوباره یک پالس جهت علامت گذاری فرستاده شود. بایستی دقت کرد که محل برخورد دوم دقیقا روی محل برخورد اول قرار گرفته باشد.

در دستگاه های لیزر که تنظیمات به شدت به هم خورده، ممکن است برخورد نقطه دوم اتصال روی آینه لیزر قرار نگرفته باشد لذا به جای این که در دورترین نقطه پالس اعمال شود، باید در فواصل کوتاه تری پالس اعمال شده و میزان انحراف پرتو تعیین گردد.

برای تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر محل برخورد پرتو دوم نسبت به پرتو اول مشخص شده که کمی به سمت راست و بالا منحرف شده است لذا می بایست نقطه دوم به وسیله ی پیچ های تنظیم روی نقطه اول منطبق گردد.

 

تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر

تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر

برای شروع در مرحله اول باید پرتو به سمت پایین و در مرحله دوم به سمت چپ حرکت نماید تا هر دو نقطه بر هم منطبق گردد. برای پایین آمدن پرتو باید پبچ تنظیم بالا را در جهت باز شدن حرکت داده شود تا به میزان مورد نیاز سر آینه لیزر به سمت عقب حرکت نماید.

 

در مرحله بعد باید با توجه به وضعیت پیچ های پایین پیچ سمت راست را کمی در جهت بسته شدن چرخاند که سمت راست آینه لیزر به سمت چپ زاویه پیدا کند یا این که پیچ سمت چپ را در جهت باز شدن چرخاند. حالا سمت چپ آینه لیزر به سمت عقب زاویه کمتری پیدا کند.

 

بعد از تنظیم کردن آینه لیز محور ایگرگ، نوبت به آینه محور ایکس می رسد که باید مطابق عملیات انجام شده روی محور Y همان اقدامات به عمل آید. یعنی ابتدا محور Y به وسط میز جهت تنظیم و دسترسی راحت به پیچ های تنظیم پشت آینه متحرک منتقل شود بعد از آن هد لیزر باید به نزدیک ترین نقطه با آینه متحرک قرار گیرد.

 

سپس با یک پالس علامتی جهت مشخص شدن نقطه برخورد پرتو با هد اعمال می کنیم و هد لیزر را به دور ترین نقطه از آینه محور ایکس منتقل می کنیم و از تغییرات در موقعیت محور ایگرگ خودداری کنید زیرا در صورت عدم تنظیم صحیح محور Y این تغییرات موجب خطا در تنظیم محورX می گردد.

 

و در آخر برای تنظیم کردن آینه و پیچ های دستگاه لیزر در صورتی که درباره تنظیم آینه دستگاه لیزر با مشکل مواجه گردیدید و یا به سوالی در این زمینه برخورد کردید، آن را از طریق قسمت نظردهی اعلام بفرمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت جوابگوی شما باشند.

نوشته های مرتبط