تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول جهت تنظیم آینه لیزر به شکل کلی چند پارامتر وجود دارد. جالب است بدانیم این کار در فضای سه بعدی انجام می گیرد و تحلیل کامل آن برای هر شخص کار راحتی نیست و به تجربه نیاز دارد اما با اعمال برخی محدودیت های حرکتی در دستگاه لیزر که توسط کارشناس طراح دستگاه لیزر انجام می پذیرد اعمال برخی ابعاد حرکتی توسط پیچ ها و نگه دارنده ها برای اپراتور حذف گردیده و یک بار توسط کارشناس نصب و راه اندازی و تنظیم شده است و برای همیشه ثابت و بدون نیاز به تغییر است قسمتی که اپراتور بایستی گاهی برای تنظیمات آینه لیزر انجام دهد پیچ های تنظیم و جهت دهی بازتاب هر آینه لیزر نسبت به دیگری و در نهایت لنز است که معمولا هر آینه سه عدد پیچ تنظیم دارد که یک عدد در بالای آینه لیزر و دو عدد در پایین قرار گرفته اند.

 

 

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

Mirror laser machine-partlaser

پیچ تنظیم ارتفاع آینه لیزر:

اگر پیچ سمت بالا به سمت چپگرد یا راستگرد چرخانده شود سر آینه لیزر به سمت جلو یا عقب حرکت می نماید که بازتاب آینه نیز پرتو لیزر را به سمت بالا و پایین حرکت می دهد.

پیچ های تنظیم بازتاب آینه لیزر به چپ و راست :

همانگونه که می دانیم پیچ های پایین آینه لیزر به شکل متقارن عمل می نماید یعنی اگر پیچ راست در جهت بسته شدن چرخانده گردد آینه به سمت راست جلو آمده و پرتو بازتاب به سمت چپ حرکت می نماید و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت چپ به عقب حرکت می کند به شکل متقارن اگر پیچ چپ در جهت بسته شدن چرخانده شود آینه لیزر به سمت چپ جلو می آید و پرتو بازتاب به سمت راست حرکت می کند و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت راست به عقب حرکت می نماید.

یکی از مهمترین نکات در تنظیم آینه لیزر همراستا بودن پرتو با حرکت محور  است اگر پرتو موازی خط حرکتی محور نباشد با حرکت کردن محور انحراف پرتو افزایش می یابد بنابراین هدف کلیدی از تنظیم آینه همراستایی پرتو لیزر با سیستم مکانیکی است.

ادامه این مقاله را در پست بعدی در سایت پارت لیزر می توانید مطالعه کنید تا شما را با روش تنظیم آینه دستگاه لیزر در قسمت دوم آشنا و راهنمایی کنیم.

نوشته های مرتبط