02133993435 – 02133995960- 02133952358 – 02133952391|info@partlaser.com

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

///تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

[vc_row][vc_column width=”1/1″]

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول جهت تنظیم آینه لیزر در این مورد چند پارامتر است. در فضای سه بعدی انجام می گیرد و برای هر شخص تحلیل کامل آن  کار راحتی نیست و تجربه می خواهد. اما با اعمال برخی محدودیت های حرکتی در دستگاه لیزر که انجام می پذیرد برای اپراتور کارهای بعضی ابعاد حرکتی توسط پیچ ها و نگه دارنده ها  ز بین رفته است. بار اول توسط کارشناس نصب و راه اندازی و تنظیم می گردد و همیشه ثابت می ماند. گاهی باید اپراتور قسمتی برای تنظیمات آینه لیزر انجام دهد پیچ های تنظیم و جهت دهی بازتاب هر آینه لیزر نسبت به هم و لنز است. هر آینه سه عدد پیچ تنظیم دارد که یک عدد در بالای آینه لیزر و دو عدد در پایین قرار گرفته است.

 

 

تنظیم آینه دستگاه لیزر، قسمت اول

Mirror laser machine-partlaser

پیچ تنظیم ارتفاع آینه لیزر:

اگر پیچ سمت بالا به سمت چپ گرد یا راست گرد چرخانده شود سر آینه لیزر به سمت جلو یا عقب حرکت می نماید که بازتاب آینه نیز پرتو لیزر را به سمت بالا و پایین حرکت می دهد.

پیچ های تنظیم بازتاب آینه لیزر به چپ و راست :

همانگونه که می دانیم به شکل متقارن پیچ های پایین آینه لیزر رفتار می نماید. یعنی اگر پیچ راست در جهت بسته شدن چرخانده گردد آینه به سمت راست جلو آمده و پرتو بازتاب به سمت چپ حرکت می نماید. وقتی پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت چپ به عقب حرکت می کند. به شکل متقارن اگر پیچ چپ در جهت بسته شدن چرخانده شود آینه لیزر به سمت چپ جلو می آید و پرتو بازتاب به سمت راست حرکت می کند. و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت راست به عقب حرکت می نماید.

یکی از مهمترین نکات در تنظیم آینه لیزر در یک راستا بودن پرتو با حرکت محور می باشد. وقتی پرتو موازی خط حرکتی محور نباشد با حرکت کردن محور انحراف پرتو زیاد می شود. پس هدف کلیدی از تنظیم آینه یک راستا بودن پرتو لیزر با سیستم مکانیکی است.

ادامه این مقاله را در پست بعدی در سایت پارت لیزر می توانید مطالعه کنید تا شما را با روش تنظیم آینه دستگاه لیزر در قسمت دوم آشنا و راهنمایی کنیم.

[/vc_column][/vc_row]

درباره نویسنده: