02133993435 – 02133995960- 02133952358 – 02133952391|info@partlaser.com

اصول کار دستگاه لیزرفایبر

///اصول کار دستگاه لیزرفایبر

اصول کار دستگاه لیزرفایبر

[vc_row][vc_column width=”1/1″]

اصول کار دستگاه لیزرفایبر

 دستگاه لیزر برش فایبر فلزات مثل هر لیزر دیگری از اصول فیزیک لیزری  استفاده می کند، اما دارای چند ویژگی مفید می باشد که اگر به لیزر دستگاه لیزربرش فایبر فلزات دقت کنیم متوجه می شوید که از قوانین غیر معمولی و خاصی برخوردار است این پارامترها شامل:

  1. پرتو ها بسیار موازی  / پرتو خارج از مسیرمستقیم است حرکت نمی کنند.
  2. تک فرکانس  / لذا تک رنگ هم هستند
  3. منسجم  / همه موج های در یک زمان مشابه بالا و پایین می روند هم فاز هستند

پرتو ها همیشه در یک سمت و با یک رنگ و با همه فوتو ها می باشند. در مقایسه با نور معموملی که دارای رنگ های مختلفی است و در جهت های مختلف متمرکز می شود دقت  نور این لیزر دستگاه لیزربرش فایبر فلزاتبسیار منظم و دقیق می باشد

لیزر مارکینگ

فیزیک لیزر دستگاه لیزربرش فایبر فلزات:

 اتم ها از الکترون هایی که  به دور  هسته می چرخند تشکلیل شده اند این الکترون ها معمولا در یک مدار کوچک می نشینند که  حالت پایه گفته میشود. اگر آن ها انرژی بیشتری آزاد کنند و در یک مدار بزرگتر قرار بگیرند به آنها برانگیخته گفته می شود.  زمانی که یک الکترون در مدار بزرگتر قرار دارد، در وضعیت خروجی  می خواهد به حالت زمین برگردد که آن وضعیت نزول نامیده می شود، برای این کار انرژی از دست می دهد که اغلب با از دست دادن یک فوتون به معنای دیگر ساطع کردن نوراتفاق می افتد. برای حرکت الکترون به وضعیت بالاتر همان روند در جهت عکس اتفاق می افتد یعنی در یک اتم یک الکترون یک فوتون را جذب می کند و به سطح بالاتر حرکت می کند و میل به بازگشت در حالت پایه مجددا باعث تولید فوتون می شود. برای ادامه یافتن این اتفاق، انرژی در آن فوتون باید با آن چیزی که به منظور بردن الکترون به مدار بالاتر مورد نیاز است بیشتر باشد. اگر فوتون ها مقدار اشتباهی از انرژی داشته باشند هیچ اتفاقی نمی افتد

دردستگاه لیزربرش فایبر فلزات فرکانس  فوتون وابسته به آن مقدار انرژی است که دریافت می کند اگر همه آنها انرژی مشابه بگیرند همه یک رنگ هستند و به این معنی است که همه آنها برای یک ماده خاص هستند.در حالت عادی ما الکترون ها را به مدار بالاتر میفرستیم و به لایه پایین باز می گردند در این شرایط اتفاق خاصی نمی افتد و ما نیاز داریم که این اتفاق ادامه پیدا کند لذا روش زیر را پیشنهاد می دهیم :

photo_2016-06-11_14-00-59

الکترونها را در دستگاه لیزربرش فایبر فلزاتبه مدار بالاتر ارسال می کنیم این کار پمپاژ نامیده می شود. این از چند راه انجام می شود، اما یک روش رایج بمباران اتم ها با نور به منظور افزایش الکترون ها است.  مواد لیزری یک وضعیت شبه پایدار با یک انرژی مفید دارند در مواد لیزر بعد از اینکه الکترونها را به حالت بالاتر، پمپ می کند آنها کمی پایین تر از حالت شبه پایدار برمی گردند.  تعداد زیادی از الکترونهای معلق در هوا با مقدار درستی از انرژی، در حال انتظار برای دادن انرژی در قالب یک فوتون را داریم.

 ما یک گروه از فوتون ها  در یک مرحله با یکدیگر حرکت می کنند، چیزی که شما به طور طبیعی پیدا نمی کنید. اگر در این مرحله همه فوتون ها به مواد حمله کنند، به خوبی کار نمی کند. ما احتیاج به پمپاژ برگشت الکترون داریم. بنابراین اتم ها  آماده ی بیرون ریختن فوتون ها هستند. و ما نیاز به نگهداری و فشرده سازی فوتون های تولید شده و تشویق به جلو رفتن آنها داریم، حتی بیشتر از آنهایی که قرار است خارج شده و به عنوان لیزر استفاده شوند .ما این کار را با قرار دادن  دو آینه  در هر دو انتهای مواد انجام می دهیم. این کار باعث ایجاد غار لیزری  می شود. آینه ها نور را به پشت و جلو منعکس می کنند و دربین هر دو آینه بیشتر و بیشتر فوتون ها در حال تولید هستند. در لیزرهای  ساخته شده دردستگاه لیزربرش فایبر فلزات فقط مقدار فوتون مورد نیاز از یک طرف خارج می شود، بنابراین یکی از آینه ها مقداری از فوتون ها را منعکس نمی کند. در عوض، درصد کمی از نور از آینه خارج می شود و آن پرتو لیزر ما است.

[/vc_column][/vc_row]

درباره نویسنده: